Wykopy, niwelacja terenu, podbudowy, stabilizacja gruntów

Hawlex - Roboty ziemneNasza firma oferuje roboty ziemne tj. wykonanie wykopów, niwelacji terenu, podbudowy oraz stabilizacji gruntów. Duża ilość wykonanych przez nas projektów gwarantuje zadowolenie klienta oraz wysoką jakość i dokładność w połączeniu ze sprawnym ukończeniem prac, co w przypadku robót ziemnych jest istotnie ważne dla ogółu inwestycji.

Wykopy

Usuwanie ziemi jest wstępem do wznoszenia części budynków znajdujących się poniżej linii gruntu oraz fundamentów. Wykopy wykonujemy zarówno metodą czołową, niezwykle skuteczną przy dużych głębokościach przy małej szerokości wykopu, jak i metodą podłużną, stosowaną przy dużej szerokości.

Nasza oferta obejmuje zarówno wykopy płytkie – do jednego metra – jak również średnio głębokie oraz głębokie (odpowiednio do 3 metrów oraz głębsze), niezależnie od ich kształtu. Pozwala to wykonać dowolny projekt klienta z zachowaniem umówionego terminu. Jest to szczególnie ważne, gdyż wykopy nie powinny być wykonywane ze zbytnim wyprzedzeniem przed – przykładowo – stawianiem fundamentów, co grozi naturalnym osuwaniem się ziemi.

Niwelacja terenu

Niwelacja prowadzi do wyrównania powierzchni gruntowej; usunięcia skarp, wybrzuszeń czy dołów, niewidocznych nieraz gołym okiem; wypoziomowania i ukształtowania powierzchni pod dalsze plany jej wykorzystania. W wyniku tego procesu otrzymywany jest zwykle nadmiar ziemi, który może zostać następnie zagospodarowany do innych celów. Czas pracy przy niwelacji terenu zależy od powierzchni terenu, zalesienia, istniejących przeszkód stałych (studzienki, fundamenty, nietypowy kształt działki) oraz zróżnicowania zastanych nierówności.

Podbudowy

Podbudowa jest elementem konstrukcji nawierzchni drogowej, której przeznaczeniem jest minimalizacja (równomierne rozprowadzenie) naprężenia tworzonego przez obciążenia eksploatacyjne z nawierzchni na grunt rodzimy. Jest to niewidoczny po ukończeniu prac element, jednak istotny. Podbudowa jest wystawiana na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, tj. wysokie oraz niskie temperatury, a także cykle zmian temperatur (zamrażania-rozmrażania), dlatego nie należy na niej oszczędzać. Źle wykonana lub niedostosowana podbudowa (niewystarczające utwardzenie, nieodpowiedni materiał) może doprowadzić do zapadania się nawierzchni oraz powstawania kolein, których naprawy z reguły okazują się znacznie droższe i bardziej czasochłonne niż pierwotne wykonanie solidniejszej podbudowy.

W zależności od przeznaczenia drogi grubość podbudowy może wynosić od 10-20 cm w przypadku przewidywanego ruchu pieszego do 40 cm w przypadku ruchu samochodowego. Stosuje się również podsypkę o grubości kilku centymetrów z piasku, mieszanki cementowo-piaskowej, grysu lub innego materiału, w zależności od indywidualnej charakterystyki zadania. Natomiast najpopularniejsze materiały wykorzystywane do podbudowy właściwej to m.in. żwir, tłuczeń czy żużel.

Stabilizacja gruntów

Stabilizacja gruntu pozwala na uzyskanie pożądanych parametrów wytrzymałościowych i nośnych podłoża. Wynikowa mieszanka gruntu, spoiwa (cementu, wapna) oraz kruszywa jest wodoodporna, mrozoodporna oraz zapobiega powstawaniu kolein. Dzięki zastosowaniu optymalnego dozowania spoiwa, mieszanego w kolejnym kroku na odpowiednią głębokość z gruntem klient otrzymuje produkt zachowujący swoje właściwości na lata. Aby zagwarantować najwyższą możliwą jakość usługi stabilizację gruntu wykonujemy kompleksowo. Ostatnim elementem procesu technologicznego jest pielęgnacja stabilizacji, to jest odpowiednie w zależności od projektu skropienie wodą wykonanej warstwy.