Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z montażem przepompowni w szkole podstawowej w Kiełczowie.

Zakres prac

Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z montażem przepompowni w szkole podstawowej w Kiełczowie.

Metryka projektu

Miejsce:Kiełczów
Rok ukończenia:2015