Instalacja wentylacji w obiekcie użyteczności publicznej.

Zakres prac

Instalacja wentylacji w obiekcie użyteczności publicznej.

Metryka projektu

Rok ukończenia:2014