Zakres prac

Projekt obejmował wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. wentylacji, p/poż. dla pomieszczeń mieszkalnych i usługowych budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym przy ul.Benedyktyńskiej we Wrocławiu. W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem było doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do przyborów w sanitariatach i odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczeń mieszkalnych, technicznych, pomocniczych i komunikacji ogólnej budynków objętych zakresem opracowania zadaniem było rozprowadzenie ciepła do grzejników, ich dobór i rozmieszczenie. Projekt swoim zakresem obejmował również opracowanie węzła cieplnego 2 funkcyjnego, kompaktowego, robionego na zamówienie z wymiennikami w układzie szeregowo-równoległym z automatyką pogodową.

Metryka projektu

Klient:Dach Bud
Miejsce:Wrocław, ul.Benedyktyńska
Rok ukończenia:2017