Zakres prac

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul.Waniliowej we Wrocławiu. W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem było doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do przyborów w sanitariatach i odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczeń mieszkalnych, technicznych, pomocniczych i komunikacji ogólnej budynków objętych zakresem opracowania zadaniem było rozprowadzenie ciepła do grzejników, ich dobór i rozmieszczenie. Projekt obejmował również swoim zakresem opracowanie instalacji technologicznej kotłowni wodnej dla budynków z zastosowaniem 2 kotłów kondensacyjnych

Metryka projektu

Klient:Dach Bud
Miejsce:Wrocław, ul.Waniliowa
Rok ukończenia:2017