Instalacje grzewcze i gazowe

  • Wykonanie instalacji w budynku mieszkalnym we Wrocławiu (ul.Mościckiego)

    Projekt obejmujący wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz CO w budynku mieszkalnym przy ul. Mościckiego we Wrocławiu.

  • Wykonanie instalacji w budynku mieszkalnym we Wrocławiu (ul. Benedyktyńska)

    Projekt obejmował wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. wentylacji, p/poż. dla pomieszczeń mieszkalnych i usługowych budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym przy ul.Benedyktyńskiej we Wrocławiu. W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem było doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do przyborów w sanitariatach i odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczeń mieszkalnych, technicznych, pomocniczych […]

  • Wykonanie instalacji w budynku mieszkalnym we Wrocławiu (ul.Waniliowa)

    Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul.Waniliowej we Wrocławiu. W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem było doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do przyborów w sanitariatach i odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczeń mieszkalnych, technicznych, pomocniczych i komunikacji ogólnej budynków […]